Lucrari evenimente stiintifice in domeniu

1.  Aspecte ale cunoaşterii psihologice a militarului în termen şi a militarului cu termen redus (coautor), în „Mediul internaţional de securitate. România – de la invitaţia de aderare la membru NATO”, a IX-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice, Editura A.N.I., Bucureşti, 2003.
2. Temperamentul – latura dinamico-energetică a personalităţii, în procesul de cunoaştere a militarului angajat pe bază de contract (autor), în „Mediul internaţional de securitate. România – de la invitaţia de aderare la membru NATO”, a IX-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice, Editura A.N.I., Bucureşti, 2003.
3. Aspecte diferenţiale ale cunoaşterii psihologice a militarilor angajaţi pe bază de contract (coautor), în „INFO-PSIHO 2003”, a doua ediţie a Simpozionului Naţional de Psihologie Militară Aplicată în structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004.
4. Tipologie structurală şi predispoziţie către acumulare de stres în misiunile internaţionale (coautor), în „Psihologia militară românească la începutul mileniului III”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL I”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.
5. Evaluarea psihologică a personalului care a desfăşurat misiuni de luptă în Afganistan şi Irak, în scopul reinserţiei sociale şi recuperării psihice (coautor), în „INFO-PSIHO 2004”, a treia ediţie a Simpozionului Naţional de Psihologie Militară Aplicată în structurile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.
6. Aspecte ale structurării şi funcţionării comportamentului civic organizaţional la personalul care execută misiuni speciale de luptă (autor), în „Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.
7. Evaluarea şi asistenţa psihologică postmisiune a militarilor repatriaţi din teatrele de operaţii Afganistan şi Irak (coautor), în „Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.
8. Un model sintetic de abordare a cunoaşterii şi asistenţei psihologice în situaţii obişnuite şi de criză (coautor), în „Psihologia militară la standarde NATO”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL II”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.
9. Influenţa factorilor de personalitate în dinamica comportamentului civic organizaţional militar (autor), în „Securitatea şi apărarea spaţiului sud-est european, în contextul transformărilor de la începutul mileniului III”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „STRATEGII XXI”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2006.
10. Caracteristici ale asistenţei psihologice în sistemul militar – un model teoretic (coautor), în „Securitatea şi apărarea spaţiului sud-est european, în contextul transformărilor de la începutul mileniului III”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „STRATEGII XXI”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2006.
11. Comportamentul civic organizaţional sau sindromul soldatului devotat” (autor), în „Profesionalizarea psihologiei militare româneşti”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL III”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2006.
12. Particularităţi ale cunoaşterii integrative în mediul militar (coautor), în Buletinul documentar nr.1, Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Centrului de studii postuniversitare a M.A.I., Bucureşti, 2006.
13. Cunoaşterea psihologică a personalului profesionalizat din mediul militar – demers esenţial pentru desfăşurarea optimă a activităţilor specifice (coautor), în „Securitatea şi apărarea spaţiului sud-est european, în contextul globalizării”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţionaşă ,,STRATEGII XXI”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2007.
14. Factori determinanţi ai comportamentului civic organizaţional (autor), în „Psihologia militară românească în contextual cerinţelor profesionale europene”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL IV”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2007.
15. Modalităţi de investigare a climatului psihologic în organizaţia militară (coautor), în „Psihologia militară românească în contextual cerinţelor profesionale europene”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL IV”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2007.
16. Climatul psihologic – barometru al eficienţei organizaţionale (coautor), în „Securitate şi apărare în Uniunea Europeană ”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ,,STRATEGII XXI”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2008.
17. Direcţii metodologice de cercetare a stilului de conducere în organizaţia militară (coautor), în „Psihologia militară românească între deziderat şi realitate ”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL V”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2008.
18. Aspecte metodologice privind evaluarea psihologică a personalului pentru executarea serviciului interior (coautor), în „Psihologia militară românească la 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VI”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009.
19. Structura şi dinamica comportamentului civic organizaţional în mediile organizaţionale militare (autor), în „Psihologia militară românească la 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VI”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009.
20. Stresul organizaţional – implicaţii, costuri, management şi diagnoză (coautor), în „Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ,,STRATEGII XXI”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2010.
21. Profeţia autorealizatoare ca tehnică de manipulare a gândirii şi comportamentului (coautor), în „Tendinţe şi orientări actuale ale psihologiei militare româneşti”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VII”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010.
22. Suportul psihologic în managementul incidentelor critice din Armata României (coautor), în „Calitatea actului psihologic – condiţie a eficienţei resursei umane în organizaţia militară”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VIII”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2011.
23. Eu și MINELE meu: studiu de caz (autor), Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Integrativă cu tema „Psihoterapia secolului XXI”, 28-29 mai, organizat de Asociaţia Română de Psihoterapie Integrativă, București, 2011.