Lucrari in volume

            Negură, G. (2007), Influenţa factorilor de personalitate în dinamica comportamentului civic organizaţional militar, în E.Avram, R.Z.Creţu (coord.), Psihologie organizaţional-managerială în context european, Editura Universitară, Bucureşti.

            Negură, G. (2007), Factori determinanţi ai comportamentului civic organizaţional, în E.C.Cracsner (coord.), Psihologia organizaţiei militare şi selecţia psihologică a resursei umane, Editura U.N.Ap., Bucureşti.

            Negură, G., Cracsner, E.C., Cană, A., Ţăranu, I. (2007), Modalităţi de investigare a climatului psihologic în organizaţia militară, în E.C.Cracsner (coord.), Psihologia organizaţiei militare şi selecţia psihologică a resursei umane, Editura U.N.Ap., Bucureşti.

            Negură, G. (2008), Comportamentul civic organizaţional, în E.Avram, C.L.Cooper (coord.), Tendinţe actuale în psihologia organizaţional-managerială, Editura Polirom, Iaşi.

            Negură, G., col. (2008), Direcţii metodologice de cercetare a stilului de conducere în organizaţia militară, în E.C.Cracsner (coord.), Psihologia militară românească între deziderat şi realitate, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti.

            Negură, G., col. (2009), Aspecte metodologice privind evaluarea psihologică a personalului pentru executarea serviciului interior, în A.Jianu, A.Prisăcaru (coord.), Psihologia militară românească la 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti.

            Negură, G. (2009), Structura şi dinamica comportamentului civic organizaţional în mediile organizaţionale militare, în A.Jianu, A.Prisăcaru (coord.), Psihologia militară românească la 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti.

            Negură, G. (2010), Profeţia autorealizatoare ca tehnică de manipulare a gândirii şi comportamentului, în A.Jianu, A.Prisăcaru (coord.), Tendinţe şi orientări actuale ale psihologiei militare româneşti, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti.

            Negură, G. (2011), Suportul psihologic în managementul incidentelor critice din Armata României, în A.Jianu, A.Prisăcaru (coord.), Calitatea actului psihologic – condiţie a eficienţei resursei umane în organizaţia militară, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti.