Participari stiintifice

1994 Conferinţa Naţională de Psihologie, Bucureşti, 27-29 mai
1995 Simpozionul Naţional de Psihologie, Timişoara, 11-12 aprilie
2003 A IX-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice, cu tema „Mediul internaţional de securitate. România – de la invitaţia de aderare la membru NATO”, Bucureşti, 28 martie, organizată de Academia Naţională de Informaţii
2003 A doua ediţie a Simpozionului Naţional de Psihologie Militară Aplicată în structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale „INFO-PSIHO 2003”, Bucureşti, 17-18 aprilie, organizat de Direcţia Generală de Informaţii a Apărării – M.Ap.N.
2004 Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL I”, cu tema „Psihologia militară românească la începutul mileniului III”, Bucureşti, 1 iunie, organizat de Secţia de Psihologie din S.M.G. – M.Ap.N.
2004 A treia ediţie a Simpozionului Naţional de Psihologie Militară Aplicată în structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale „INFO-PSIHO 2004”, Bucureşti, 24-25 noiembrie, organizat de Direcţia Generală de Informaţii a Apărării – M.Ap.N.
2005 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională, cu tema „Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI”, Bucureşti, 14-15 aprilie, organizată de Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”
2005 Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL II”, cu tema „Psihologia militară la standarde NATO”, Bucureşti, 1 iunie, organizat de Secţia de Psihologie din S.M.G. – M.Ap.N.
2006 Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice „STRATEGII XXI”, cu tema „Securitatea şi apărarea spaţiului sud-est european, în contextul transformărilor de la începutul mileniului III”, Bucureşti, 13-14 aprilie, organizată de Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”
2006 Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL III”, cu tema „Profesionalizarea psihologiei militare româneşti”, Bucureşti, 1 iunie, organizat de Secţia de Psihologie din S.M.G. – M.Ap.N.
2006 Simpozionul Internaţional, cu tema „Teorie şi prcatică în profesionalizarea psihologului şcolar/educaţional – o provocare pentru mileniul III”, Bucureşti, 25-28 septembrie, organizat de Universitatea din Bucureşti
2006 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice , cu tema ,,Psihologia şi integrarea europeană”, Bucureşti, .20 octombrie, organizat de Centrul de studii postuniversitare – M.A.I.
2007 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională ,,STRATEGII XXI”, cu tema „Securitatea şi apărarea spaţiului sud-est european, în contextul globalizării, Bucureşti, 12-13 aprilie, organizată de Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”
2007 Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL IV”, cu tema „Psihologia militară românească în contextual cerinţelor profesionale europene”, Bucureşti, 1 iunie, organizat de Secţia Psihologie Militară din S.M.G. – M.Ap.N.
2008 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională ,,STRATEGII XXI”, cu tema „Securitate şi apărare în Uniunea Europeană, Bucureşti, 17-18 aprilie, organizată de Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” 2008 Workshop, cu tema „Tehnicile proiective – psihodiagnostic şi prognostic clinic”, Bucureşti, 10-11 mai, organizat de Asociaţia Szondi din România
2008 Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL V”, cu tema „Psihologia militară românească între deziderat şi realitate ”, Bucureşti, 3 iunie, organizat de Secţia Psihologie Militară din S.M.G. – M.Ap.N
2008 Simpozionul Medico-Militar Româno-American, cu tema „Tulburarea de stres posttraumatic şi managementul durerii cronice”, Bucureşti, 11-13 iunie, organizat de Direcţia Medicală din S.M.G. – M.Ap. şi Garda Naţională a Statului Alabama (S.U.A.)
2009 Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VI”, cu tema „Psihologia militară românească la 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General”, Bucureşti, 4 iunie, organizat de Secţia Psihologie Militară din S.M.G. – M.Ap.N.
2010 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională ,,STRATEGII XXI”, cu tema „Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare, Bucureşti, 15-16 aprilie, organizată de Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”
2010 Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată„PSIHOMIL VII”, cu tema „Tendinţe şi orientări actuale ale psihologiei militare româneşti”, Bucureşti, 3 iunie, organizat de S.M.G. – M.Ap.N.
2011 Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VIII”, cu tema „Calitatea actului psihologic – condiţie a eficienţei resursei umane în organizaţia militară”, Bucureşti, 9 iunie, organizat de S.M.G. – M.Ap.N.
2011

Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Integrativă, cu tema „Psihoterapia secolului XXI”, Bucureşti, 28-29 mai, organizată de Asociaţia Română de Psihoterapie Integrativă.

2015 Conferinţa Bienală a Asociaţiei Europene de Psihoterapie Integrativă (a 8 - a ediţie), cu tema  „Curiozitate, autenticitate şi generozitate”, Bucureşti, 29-31 mai, organizată de Asociaţia Română de Psihoterapie Integrativă.